top of page

מפגשי כתיבה ואירועים

 • מפגש כתיבה 30.06
  מפגש כתיבה 30.06
  Fri, Jun 30
  Ramat Gan
  Jun 30, 2017, 12:00 PM – 3:00 PM
  Ramat Gan, Ramat Gan, Israel
  Jun 30, 2017, 12:00 PM – 3:00 PM
  Ramat Gan, Ramat Gan, Israel
  מפגשה כתיבה עם תה. שלוש שעות שבהן נשוחח על כתיבה, נזהה שגיאות נפוצות של הכותב המתחיל ונדון בהתפתחותו של הכותב הבשל. מחיר הסדנה: 200 ש"ח. מיקום הסדנה: רמת גן. שעות: 12:00-15:00. המשתתפים מוזמנים לשלוח קטע של עד 300 מילים לפני הסדנה, וקטע של עד 1,000 מילים לאחריה לניתוח וקריאה.
bottom of page