top of page

ספרים, ביקורות ומחשבות

ציבורי·19 חברים
yiftach argaman
14 במרץ 2021 · הצטרפו לקבוצה.

אודות

המקום לדיונים על ספרים באופן כללי, תגובות לסיפורים וספרים של...

חברים

bottom of page