• תה

לפני הספירה ואחרי הספירה


נדמה לי שלכל אחד יש ספירה קטנה משלו. היא מחולקת כך: לפני שהתחלתי לספור, ואחרי שהבנתי שכל שנה חולפת, תחלוף בלעדייך.

#קטעקצר #הספירה

2015 © כל הזכויות שמורות. נבנה באמצעות וויקס.