• תה

מלכודת


להכיר אותי משמעו לאהוב אותי פחות. מחשבה זו רחפה בשולי-תודעתי משך כל נעוריי, משחרת לטרף. היא הייתה מפזרת בשבילי ראשי מלכודות לרוב, והחביב עליה היה המלכוד הבא: אם מישהו אוהב אותי, סימן שאינו מכירני. הו, כמה אנשים פסעו לתוכו ונעלמו להם. רובם היו אני.

#קטעקצר

2015 © כל הזכויות שמורות. נבנה באמצעות וויקס.