• תה

נחמה


איני חושב שבדידות נעלמת כששני אנשים בודדים נתקלים זה בזה. דומני שלכל היותר אפשר להשתמש בבדידות אחת כדי לשרטט את גבולותיה של האחרת במקום בו הן נפגשות. וגם זו נחמה, לדעת שהגבול קיים.

#קטעקצר #בדידות

2015 © כל הזכויות שמורות. נבנה באמצעות וויקס.