• תה

תשובות לעמיחי


כתב יהודה עמיחי:

"בית עזוב, מיד רואים שהוא עזוב

אדם עזוב, לא מיד רואים

כי בעיניו הפתוחות עדיין אור של זכרונות.

דלת נצבת באמצע השדה

אומרת, כאן היה בית.

נעל מושלכת או בגד מושלך

לא אומרים שכאן היה אדם."

הו יהודה, אילו היית יודע מה ערך חולצה זרוקה ספוגת ריחות בארונו של מישהו אחר, זמירות אחרות היית משמיע. לא רק אדם היא אומרת היה כאן, כי עולם.

אדם עזוב, גם אם לא רואים, תכף חשים. שכן הלא ידעת? אור זכרונות אינו מחמם. רק שאל את הכוכבים.

#קטעקצר #משוררים #עמיחי

2015 © כל הזכויות שמורות. נבנה באמצעות וויקס.