• תה

אנשים העונדים שאלה במבט


אני נתקל בהם במכולת, בסניפי הדואר, בכולבו, בבתי קפה ובבתי הנתיבות. עיניהם סורקות אחר דבר-מה הידוע רק להם, מחפשות תשובה שלא תדרוש מאיש לפתוח פה. תמיד אבלבל בינם ובין אנשים אחר פרידה.

#קטעקצר #פרידה

2015 © כל הזכויות שמורות. נבנה באמצעות וויקס.