• תה

קו העוני


בילדותי היו הוריי אמידים, אך בנעוריי כבר ירדו מנכסיהם. זכור לי שראיתי את הקו במו-עיניי, ביום שבו קרא לי אבי אליו וביקש בעדינות שלא אזמין יותר חברים לארוחות בביתנו.

#קטעקצר

2015 © כל הזכויות שמורות. נבנה באמצעות וויקס.