• תה

שיחות אחרונות


פעם לא היה מושג כזה בטלפון, שיחות אחרונות. גם לא היו הודעות, שיחוחים ומסרונים המסודרים לפי הסדר שבו נשלחו ונוהלו. לא היית יכול לראות אדם נדחק, יום אחר יום, במורד הרשימה, כאילו כדי לסמן את התרחקותו האטית מהחיים שלך. לא היה ניתן לראות את כל השיחות וההודעות שבאו אחריו, את האנשים וענייני היומיום שנצברו לאטם והפכו אותו לדבר שבעבר. אי אפשר היה לגלול במורד אותה רשימה ארוכה כדי להגיע לאיש שפעם תמיד עמד בראשה, או לדעת בדיוק נורא מה היה תוכן השיחה האחרונה.

איני יודע מי האדם האכזר שהמציא את המושג הזה, שיחות אחרונות. הייתי מעדיף בהרבה אם היו נקראות: שיחות שתמו לעת עתה. עד לפעם הבאה.

#קטעקצר

2015 © כל הזכויות שמורות. נבנה באמצעות וויקס.