top of page

אטלס בר-המזל

את כל העולם החזיק על כתפיו בגאווה מחויכת. רק מעת לעת, התבונן בבני-האדם וצקצק בלשונו בצער. מה קשה להסתובב על הארץ חסר מטרה. מה קשים חייהם של צאצאיו של סיזיפוס.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של www.wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

הצטרפות לתוכנית מנויים
bottom of page