top of page

אין ברירה

לא אהיה מופתע לגלות שהתאבדות הפכה נפוצה יותר מאז שהחלו מערימים קשיים על אנשים המבקשים להיעלם. פעם, היה אדם מסוגל להתעורר בבוקר ולהחליט: אלה אינם חיי עוד. ובתוך יום כבר היה יוצא לחיים חדשים בעיר אחרת או במדינה השכנה, להתערות בקרב זרים בשם טרי וסיפור שבדה מלבו. ואם היה מקפיד להיזהר, לא היה נאלץ להתמודד עם כל האנשים שאכזב ונטש עד יומו האחרון. לא כזה המצב היום, אנשים מותירים שובלים אחריהם כאילו היו כוכבי שביט, המנוסה הופכת תמידית, ולעתים הדרך היחידה להימנע מהתמודדות עם אכזבתם של אחרים היא בזינוק מבעד לחלון בקומה עשירית, ולא בהימלטות מבעד לדלת פתוחה. כי כל הפתרונות לציפיות כשרים, ומשקלן כבר כך מושך אותנו מטה.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page