top of page

אנשים הם לא שלך

אנשים הם לא שלך. לא אלה שעמם גדלת, לא אלה שאהבת, אפילו לא אלה שאהבו אותך או הבטיחו לך את הנצח. זו תובנה בלתי-נעימה בתכלית, כי פירוש הדבר שהם יכולים ללכת, ואין דבר שתוכל לעשות בנדון. תוכל לכעוס, לנטור טינה, להיפגע, להיעלב, ועדיין, אנשים הם לא שלך, הם יכולים לבחור שלא להיות חלק מחייך. הם אפילו יכולים לבחור (גם ממש בלי לומר) לראות בך גורם מזיק, עבר כואב, או גרוע מכל – סתם אדם שנקרה על דרכם ועתה איננו חשוב.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של www.wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

הצטרפות לתוכנית מנויים
bottom of page