top of page

בין בתים

יום אחד, אנשים יפסיקו לנקוש על חלוני בלילות כדי לשאול בלחישה אם אני שוב כבר רווק. יום יבוא ולא אפתח את החלון לכדי סדק בשביל להשיב: עדיין לא. ביום ההוא, החלון הסגור יהיה התשובה. אולי התריסים המוגפים או מצב הבית יספרו: כבר מזמן עברתי לבית אחר. אולי מפני שהפסקת לנקוש. אולי כי איש מאיתנו לא ידע כיצד להפסיק לגשת לחלון.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page