top of page

בשגרה

אנשים נשברים כל הזמן, אבל השבירה לא הופכת לאירוע שגרתי. אנשים מתים כל הזמן, אך למוות אף פעם לא מתרגלים. ובכל זאת, כשאדם אוהב נמצא תמיד לצדנו, משום מה בסוף הוא הופך להרגל. עד שמשהו נשבר, או מת. רק אז לפתע נזכרים איך נראה היה העולם עד בואו, וכיצד הוא יראה מעתה, בלכתו.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page