top of page

בשגרה

אנשים נשברים כל הזמן, אבל השבירה לא הופכת לאירוע שגרתי. אנשים מתים כל הזמן, אך למוות אף פעם לא מתרגלים. ובכל זאת, כשאדם אוהב נמצא תמיד לצדנו, משום מה בסוף הוא הופך להרגל. עד שמשהו נשבר, או מת. רק אז לפתע נזכרים איך נראה היה העולם עד בואו, וכיצד הוא יראה מעתה, בלכתו.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של www.wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

הצטרפות לתוכנית מנויים
bottom of page