top of page

הבירוקרטיה הזעירה של החיים

הבירוקרטיה הזעירה של החיים מורכבת משיחות נימוסין, מהצורך למסך ולהסתיר רגשות במקום להביע אותם. היא מכסה את הלב וחוצצת בינו ובין העולם. כדי שלא יפגע, ולא ייפגע, שינשום מבעד לשקית ניילון, וינשק דרכה, ויתרגש דרכה. כך בטוח יותר. כולה ברכות יום הולדת שאינך מתכוון אליהן, הודעות בחגים שלעולם לא היית שולח. הצורך לומר דבר אחד ולא את האחר. שמירת הבעה.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page