top of page

הבלחים

עם הזמן, לילות שחווית עם נשים אחרות הולכים ודוהים. אלה שנותרים מפתיעים אותך: כמה ערבים שיכורים שאז נדמו חסרי-חשיבות, הבעת הפנים של אישה חולפת בעת אביונה, מבט תכול ועז שהבליח בין הלמות גוף-לגוף. השאר נמוג, וקווי המתאר שעודך מצליח לדלות מתוכך אף לא מעוררים בך תשוקה של ממש. ניתן להאמין שהאירועים הללו קרו לאדם אחר, שלא באמת היית שם. אפילו לא בגופך. כך יכולות לחלוף השנים, עד שלילה אחד תתעורר, שטוף-זיעה חמה, נושם לתוכך הבל פה וריח זימה, שכלל לא זכרת שפעם ידעת את טעמם המדויק. אז לא תשוב לישון, לא עד שאחיזת העבר תתרופף, ותניח לך להאמין שדברים השתנו.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page