top of page

הדברים הסדוקים

כל הדברים הסדוקים היו פעם שלמים, אבל לפעמים קורה שדבר-מה נותר סדוק זמן ארוך יותר אף מהתקופה שבה היה שלם. ואז אין אלא לתהות: מי שמר עליו שלא ישבר כל הזמן הזה, ואיך אני מוצא אדם כזה לעצמי?

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של www.wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

הצטרפות לתוכנית מנויים
bottom of page