top of page

ההסבר

עוד דבר שלא הפנמתי בנעוריי: אפשר בהחלט לחשוב על אדם לעתים קרובות, ועדיין לא לרצות להפר את השתיקה ביניכם. אפשר שהמחשבה גם תהיה: מתגעגע, אבל. ללא כל צורך להתקשר כדי להסביר.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של www.wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

הצטרפות לתוכנית מנויים
bottom of page