top of page

הזוג על פני המה-אם

פעם הכרתי זוג שהפליג בספינה על פני המה-אם, מיקום יתכן אחד לאחר. את כל זמנם בילו יחדיו, אך לא הצליחו להימנע מלהציץ בכל יקום ויקום שנקרה על דרכם, רק כדי לראות מה אם היו בוחרים בחיים שונים, בנפרד. תמיד נראו מעט אומללים בעיניי. ובכל זאת, איש מהם לא עגן מעולם. אולי משום שלהיות מעט אומלל, עדיין מאפשר לאדם להיות הרבה מאושר.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של www.wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

הצטרפות לתוכנית מנויים
bottom of page