top of page

הזווית

יש אנשים שלהם אנו מרשים להתקרב אלינו רק מזווית אחת מסוימת ומחמיאה. וכשהם עומדים די קרוב, מיד אנחנו מתחילים להזיע: כי לשנות תנוחה פירושו להראות צד פחות מוצלח שלנו, אבל להישאר כך משמעו להרגיש שכלל לא מכירים אותנו באמת. ואז אין אלא לכעוס: מי בכלל הרשה להם להתקרב? וכיצד, אפילו מכל כך קרוב, אי אפשר למצוא זווית שבה ייחשף צד פחות מוצלח שלהם?

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
無法載入留言
似乎有技術問題。請重新連線或重新整理頁面。
bottom of page