top of page

הטכניקה

בצעירותי לא יכולתי לקיים יחסים עם נשים בלי מידה של אינטימיות בינינו. או שיכולתי, אבל קיומם עורר בי מידת חרדה כה רבה עד שלא נהניתי מהם כלל. נזקקתי לשיחה, לתחושה שאנו חולקים סוד ורגע, כדי שיהיה טעם במין. הצרה הייתה שאינטימיות עם אישה אחת מנעה כזו עם אחרת, כי חלק מהקסם טמון בתחושה שאדם מיוחד עבורך מכל האחרים. כך הייתי עשוי לבלות את חיי במחשבה על אינטימיות אחת מסוימת, שלא הייתה יכולה לשוב. אך עם הזמן למדתי סוד – כיצד ליצור עולם קטן ואינטימי עם אדם אחר, ולהותירו סגור בבועה משלו, מנותק מהשאר. טכניקה זו הייתה כה שימושית שגיליתי שאני מסוגל לברוא עולמות בכל גודל שהוא. חלקם קטנים ורגעיים, אחרים המקיפים תקופה. את כולם הייתי עוטף בזהירות כשהייתי מסיים עמם ומותירם מאחור כדי שאוכל להמשיך לאינטימיות הרגעית הבאה.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page