top of page

היומיום מצטמצם

פעם היה נמשך לי היום מספר עד ספר, אך כשהכרתי אותך, היה ניתן לתחום אותו בין הודעות. תחילה הייתי יכול לחיות חודש שלם בהתכתבות אחת. עתה אני מסכם את ימיי בשורה בודדה.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

הצטרפות לתוכנית מנויים
bottom of page