top of page

העיר שלי

העיר הפכה לי למפה עמוסה, בה בכל פנייה נדמה שנעצתי סיכה כדי לציין מאורע. הבוקר חלפתי על פני כיכר, לידה נהגתי פעם לבקר מאהבת זמנית, בצהריים ישבתי בבית קפה, מרחק רחוב אחד ממנו גרתי עם בת זוג, לפני שנים. הנה סמטה שבה מעדתי שיכור עם בת לוויה אל תוך מעשה מלוכלך, שם מוזיאון שבאחת מפינותיו הסתודדתי בנשיקות עם אחרת. איני יכול לצאת מהבית בלי שמבנים ילבשו זיכרונות, איני מסוגל לשכוח את האנשים שחפפו לנקודות הללו בחיי, בלי לתהות כיצד הם זוכרים אותי.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page