top of page

הקשר לישראל

חברים אומרים: בוא להפגנות, תה, הפעם זה רציני מאוד. אני מחייך ומציץ בחוקי ההגירה לקנדה. אחי כותב לי: ראית, מנסים להרוס את כל מה שבנינו כאן. אני מהנהן, בודק תושבות באירלנד, שוקל דרכון פורטוגלי, בכל זאת, גירוש ספרד נמצא בשושלת מהצד של אמא. לא בשביל זה נלחמנו, אומר אבא, ואני נזכר שסבתא הגיעה מפולין, גם זה דרכון אפשרי. באמת נלחמה להגיע משם, עברה מסיביר לטהרן, כמעט מתה על הדרך. יש מדורות על איילון ומישהו צועק שצריך להוציא אותם להורג, וגם מחירי הדיור עלו. קשה, קשה. אבל דירה בקפריסין עולה רק מאה חמישים אלף דולר. גם לקנות אחת זאת בחירה חופשית, דמוקרטית. ואז חבר שולח הודעה: אתה יודע, שמעתי שההיא, מלפני חמש עשרה שנה, מתחתנת. ואני נשבר לרסיסים. בחיי, לא בשביל זה נלחמנו. באמת יש דברים שקשה לשחרר.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page