top of page

זינוק מאוחר

אפשר לבלות שנים ארוכות באמונה שאדם לא מתאים לנו, ואז בערב אחד פתאומי לשנות את הדעת לחלוטין. וקשה להגיד אם זאת התפישה של האחר שמשתנה, או האופן שבו אנו רואים את עצמנו, או אפילו הדרך שבה מסתכלים בתחושת היחד. אבל זה קורה. נשיקה נכונה משנה דינמיקה מקצה לקצה, רגע יחיד כול להפוך את העתיד בזוג לאפשרות. הצרה היא שהערב הזה יכול להגיע גם שנים אחרי שאדם יצא מחיינו, כשאנחנו כבר בנתיבים נפרדים בתכלית. אולי אפילו אחרי שמזמן הפסקנו לדבר. וכל שנשאר הוא לחלוק זיכרון ממרחק, לקוות שהוא הדדי, ולהאמין שבעולם אחר, של אולי, מישהו העז, וזינק בזמן, והאחר תפס אותו שם, ממש שם, לפני שנפל.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page