top of page

יום קיצי

יש לה עיניים המשנות את צבען כשהאור מכה בהן. זה לא אמור להיות משונה עבורי, כל הדברים משנים צבע לפי מידת חשיפתם לאור. בבוקר הדשא בהיר, כשהשמש מאירה בשמיים, אז כהה כשהלילה יורד. אבל אצלה היום והלילה מתחלפים בן-רגע, הירוק כהה ובהיר, לפי סוג המבט שהיא מחליטה לנעוץ בי. היא מצמצמת עיניים כשהיא מחייכת, ושמץ תכול נמהל בהן. גשם היורד ביום קיצי. רק שלא יחלוף לעולם.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page