top of page

ייחוד

יש גבול למספר הסיבות שאפשר להמציא כדי להאמין שאדם הוא מיוחד. ולכן יש גם גבול למספר האנשים שלהם אפשר לגרום להרגיש מיוחדים. ואינני יודע למי קשה יותר, לאדם שנכפה עליו לחלוק את ייחודו, או לזה שנאלץ להודות בכך שהייחוד הוא דבר שיש לו סוף.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

הצטרפות לתוכנית מנויים
bottom of page