top of page

לא יותר

רגש חד צדדי הוא דבר שקיים במידות משתנות באינספור מצבים – אנו כועסים על אנשים שאינם מודעים לקיומנו בזמן נהיגה בכביש, מרחמים על בני-אדם המככבים בחדשות באסונות שונים, ומחבבים אחרים, עליהם רק שמענו, או ראינו ממרחק. אם כן, מדוע הדבר מפתיע אותנו כל כך כשמדובר באהבה? אולי מפני שנדמה שלא יתכן שהעולם יהיה עד כדי כך לא הוגן, שאין זה אפשרי שצד אחד יהיה מלא ברגש עד להתפקע והאחר יהיה ריק ואדיש. וזו מחשבה הגיונית, בעצם. כי אם מטיחים קופסה ריקה באחת מלאה, הריקה היא זו שאמורה להתרסק, לא להפך. אבל אולי הבעיה היא בכך שהאדם האחר לא ריק כלל. הוא מלא, מלא מאוד, פשוט לא בדברים הנכונים. ואיש אינו מטיח אותו בנו, או אותנו בו. אנו בסך הכול עומדים במרחק מה זה מזה. לא פחות, לא יותר.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page