top of page

לא מזיק

הגעתי לבית הקפה עייף מהלילה. הזמנתי קפה, שלא כתמיד. הבוקר היה מאוד קר, המשקה היה חם ושטף מתוכי את התשישות בלגימות ארוכות. צפיתי באור המתעורר על פני הרחוב, אותו כמעט לעולם אינני פוגש בשעות הללו. לעצמי חשבתי: זה לא תמיד מזיק, לשנות הרגלים. עצמי השיב: תה, ניתן היה לצפות שכבר תבין שלפעמים, מזיק בהרבה להישאר אותו הדבר.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page