top of page

להיות טוב

מאוד קל להיות אדם טוב. לפחות עד שאדם מגלה עד כמה קל יותר להיות רע. ומרגע הגילוי, טוב-לב הופך מעניין טבעי שנובע מבפנים למאבק יומיומי, לאקט שדורש מאמץ. לא לפגוע, לא לחשוב רק על טובתך. לדעת שרוב הזמן, מעשים טובים לא יחזרו אליך ולא יועילו. להבין שזה לא העניין (מה העניין?). רוב הימים, טוב-לב יעלה לך במשהו שרצית. רוב הזמן תצא נפסד. לפעמים, אפשר להסתפק בכך שהיית רוצה להיות מוקף אנשים טובים, ולא להרגיש שאינך ראוי להיות ביניהם.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page