top of page

עצה טובה

אהבה היא דבר חולף, אמרו לי פעם הוריי. גם החיים, הוסיפו אז. ולא אמרו: לפעמים זו תחלוף ראשונה, לפעמים הם. לא הוסיפו: לא תמיד האהבה שלך, לא תמיד החיים שלך. והייתי מתלונן, אך הכול יודעים שבלאו הכי לא הייתי מקשיב. כך שלא נותר אלא להאשים אותם בדממה. ואולי זו הייתה התכנית מראש, שלפחות יהיה את מי להאשים. אולי זו התכנית של כל ההורים באשר הם, והדבר היחיד שעוד נותר להם להעניק, מלבד עצה טובה.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page