top of page

צליל של חורף

הבוקר שמעתי צליל של חורף מתקרב, מנהם לעברי באיום: טיפ-טפ-גם-הפעם-תיוותר-לבד-טיפ-טיפ-טפ-כשקר-בין-השמיכות-גם-גוף-חם-יכול-להספיק-כדי-למלא-את-הלב. תכף צחקתי. חורף משונה, כמה מעט הוא מבין. להיות לבד בקור מעולם לא היה מפחיד כמו להתעורר בקיץ, ולגלות את עצמך שוכב במיטה עם האדם הלא נכון.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

הצטרפות לתוכנית מנויים
bottom of page