top of page

ראשית המילים

כל האנשים לומדים לדבר את שפת האהבה. אבל השפה היא פרטית, שייכת לזוג בלבד, וכשנפרדים, מילים נשכחות בה. וכשמוצאים בן-שיח חדש, הניב שבו מדברים שונה, לאו דווקא מובן לחלוטין, וצריך לגשש עד שמסוגלים לשוחח בשטף. כך שוב ושוב, וכל בן-זוג חדש מרחיב את הידע הלשוני ואת הדרכים לדבר אהבה. ורק מפעם לפעם, מתגנבת מילה מהשפה המקורית שידעת לתוך השיחה, ומישהו מרים גבה מלאת תמיהה, ובבת-אחת עולה בך געגוע לאדם שהבין, ממנו הגיעו כל המילים, ולעתים נדמה שאליו הן תמיד שבות.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של www.wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

הצטרפות לתוכנית מנויים
bottom of page