top of page

ראשית המילים

כל האנשים לומדים לדבר את שפת האהבה. אבל השפה היא פרטית, שייכת לזוג בלבד, וכשנפרדים, מילים נשכחות בה. וכשמוצאים בן-שיח חדש, הניב שבו מדברים שונה, לאו דווקא מובן לחלוטין, וצריך לגשש עד שמסוגלים לשוחח בשטף. כך שוב ושוב, וכל בן-זוג חדש מרחיב את הידע הלשוני ואת הדרכים לדבר אהבה. ורק מפעם לפעם, מתגנבת מילה מהשפה המקורית שידעת לתוך השיחה, ומישהו מרים גבה מלאת תמיהה, ובבת-אחת עולה בך געגוע לאדם שהבין, ממנו הגיעו כל המילים, ולעתים נדמה שאליו הן תמיד שבות.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page