top of page

שוב במצפה הזמנים

האיש במצפה הזמנים. מן המצפה היה יכול להתבונן בכל העבר, ההווה והעתיד האפשריים. כל העולמות עמדו לרשותו, אך הוא היה עסוק בהתבוננות בווריאציות קטנות של החיים שכמעט חי. כי חרטותיו הגדולות ביותר לא היו הדברים שלא התקיימו מעולם, או המעשים שלא הספיק לעשות, אלא הדברים שהיו קרובים להתרחש, ואלה שעשה, אבל הצטער שלא עשה אותם אחרת.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

הצטרפות לתוכנית מנויים
bottom of page