top of page

הדבר המדהים אחר פרידה


כל יום אתה מצייר דמותה בעיני רוחך, נזכר בכל קו ועיקול בפנים שאהבת. נדמה לך שאתה יכול לומר היכן היה כל קמט מופיע כשחייכה, שהייתה לה ההליכה הייחודית ביותר בעולם. ואז יום אחד אתה רואה ברחוב אישה ששיערה במקרה חום, ונשימתך נעתקת.

bottom of page