top of page

מחלת-ילדות


בילדותי זיהו בי הרופאים נטייה טבעית לקדרות, וכטיפול המליצו על משטר נוקשה של כאלף חיוכים ליום. אף כי בתחילה הייתי יכול בקושי למתוח את שפתיי ממקומן, התאמנתי בנחישות איתנה. עם הזמן התקדמתי משפתיים מתוחות עד לכדי חשיפת שיניים צחורות, וברבות השנים אף פיתחתי גומת-חן לעתות חירום. עתה אני כבר יכול להניף חיוך חודש שלם ברציפות מבלי להרפות. כשמעליו נשקפות עיניים קודרות.

bottom of page