top of page

שבילי הזיכרון


לא נמה העיר בלילה, לא נמה. גם אני לא אנום, כי גם בי מסתובבים אנשים, פוסעים לי בכל שבילי הזיכרון. משום-מה שנינו נותרים בסוף לבד. גם העיר, גם אני.

bottom of page