top of page

הדבר המרגיז ביחסי-מין


שלוש שנים אחר-כך אתה הולך ברחוב ורואה אותה, וכלום, אין סימן. רק מבפנים משהו קורה, מעורר הבעות פנים וצלילים מזירה בה היו שני עדים. ואתה רוצה לצעוק: זה היה, זה היה.

bottom of page