top of page

הספירה


דבר ידוע הוא שבתקופות קדומות מאלה היה הזמן החולף נמדד בבני-אדם שיצאו לנו מהחיים. אבל אמצעי זה היה מדויק מדי, לכן חיפשו משהו פחות קבוע ומוחלט, והתפשרו על השמש. חלקנו עדיין סופרים לפי הספירה הישנה.

bottom of page