top of page

שיחת התבגרות


כשהייתי נער אמרו לי הורי בשיחה: תה, על אף מה ששמעת, הנצח אינו עומד לרשותך. ואולי סיפרו לי שהם מתגרשים, לפעמים אני מתבלבל.

bottom of page