top of page

בורחס וחורחה


כולם רוצים להיות בורחס, ורק חורחה רצה להיות מישהו אחר. מאות סיפורים והתפלפלויות רשם בתקווה להימלט מגורלו, אך כל שנותר לנו הוא שם ומילים, היכן שפעם היה אדם של ממש. רגע אחד היה, רגע לאחר מכן הביט על מעשה ידיו ותהה: איה אני? נדמה כי דבר לא נשתייר ממנו, פרט לכל מה שכבר זנח מאחור.

הו בורחס, מתי אלמד?

bottom of page