כלי-הנשק הראשונים


פעם היו מלחמות בהן לחמנו באבנים. לאחר מכן למדנו את השימוש בחרב, ובמהרה המצאנו את הרובה וגילינו את האטום. כל זאת משום הפחד הקמאי שלנו מהמלחמה הראשונה, זו בה לחמנו במילים.

#קטעקצר

2015 © כל הזכויות שמורות. נבנה באמצעות וויקס.