top of page

גאולוגיה


הזמן מטשטש הרבה פרטים. רגשות, ריבים ישנים, היכרויות. תנו לדי ממנו לחלוף, וגם החברות הקרובה ביותר יכולה להפוך להנהון מרוחק בין שני זרים עם עבר משותף. כשכבה גאולוגית שרק מומחה יוכל להבחין בה ולומר: כאן היה פעם הר של קרבה.

bottom of page