top of page

רווק וכלב זקן


שניהם מתגעגעים לדברים דומים מדי יום. לריח מוכר, לצליל קול, לשינה משותפת. שניהם אינם מבינים לאן הללו נעלמו, ומתנחמים זה בחברת זה בבוא ערב.

bottom of page