top of page

שאלה עבורך - ממאיה


שלום תה, רציתי לדעת מה לדעתך היא משמעות החיים? אם יש כזאת.

שלום מאיה,

סלחי לי על העיכוב הארוך בתשובתי.

האם זהו מכתב לפרסום במדור 'מכתבים לתה' או מכתב אישי בלבד?

משמעות החיים. עניין זה תכופות העסיק אותי בנעוריי, מאיה, ותשובה טובה עדיין אין לי בנדון. עבורי, משמעות החיים היא תמיד המשמעות שאדם בוחר לעצמו. למען האמת, זו תחושתי לגבי כל דבר: משמעותו של מגע, משמעותו של חג, משמעותו של אדם עבורנו - משמעות היא ערך שאנו מצמידים לדבר-מה, אם פעולה, חפץ פיזי או תאריך מנטלי. המשמעות שם כי בחרנו שתתקיים.

איני נוטה לחשוב שלחיים יש משמעות חיצונית, אוניברסלית. איני מסוגל להאמין בכך, לפעמים לצערי. יש כאלה המחפשים משמעות במשפחה, בהעמדת צאצאים, באל, באמונה, במעשים טובים או בשליחות. כל האפשרויות נכונות, אף אחת מהן לא טובה מאחרת. עבורי, כולנו ארעיים. אבל הארעיות הזו בפני עצמה יכולה להיות רבת-משמעות. הרי את, קיום חד-פעמי המודע לעצמו, מתקיימת ביקום שרובו אינו מסביר-פנים לחיים כשלנו. ועדיין, את אוהבת, לומדת, מגיעה לתובנות. אולי די בכך כדי לגרום לאדם להרגיש בעל-משמעות.

סלחי לי אם ציפית לתשובה טובה מזו.

שלך,

תה.

bottom of page