top of page

ליווי חודשי עם תה

מהצעד הראשון ועד האחרון

  • שעתיים
  • 4,000 שקלים חדשים

במה מדובר?

ארבעה מפגשים חודשיים, כולל 'פינג פונג' בין מפגש למפגש שבו אקרא את הטקסט שכתבתם ואוסיף הערות והצעות כדי שתוכלו להמשיך לעבוד עד המפגש הבא. המפגשים יערכו במיקום לבחירתכם, עדיף על כוס תה. משך כל מפגש שעתיים. מחיר: 4,000 ש"ח. התשלום הוא חודשי בין אם ניצלתם את מכסת המפגשים שלכם ובין אם לאו.


פרטי איש הקשר

wanderingtea@gmail.com


bottom of page