top of page

חוסר ההגינות

מוזר לחשוב ששכבת עם אהבת חייו של מישהו אחר. ומילא אם היא הייתה אהבת חייך, אבל לא, פשוט עוד אחת. אולי היא רצתה יותר, אולי איתך עשתה את כל הדברים שעליהם חלם גבר שאהב אותה פי כמה וכמה. אתה האיש שהיה אדיש, אהבה קטנה שלפרק זמן הייתה כל עולמה. הייתה לך הזדמנות שמישהו אחר איבד, ויתרת - בלי היסוס - על משאת לב שנשבר. ומישהו, אי-שם, שוכב אולי עם אהבת חייך. זו שפעם הייתה וזו שעוד תהיה. והיא כלל לא יודעת על חלומותיך, אולי גם לא היה לה אכפת. וגם אתה, אהבת חיים של כמה נשים, ועל אף אחת מהן אינך חושב כשאתה שוכב עם עוד אישה, שעדיין דרה במחשבותיו של גבר אחר.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page