top of page

חנות ספרים


אילו הייתי ספר, ודאי הייתי ספר משומש. בלוי מן השנים, הייתה בי אוזן חמור אחת, מכוערת, והערות בשולי הדף. הכריכה הייתה שלמה, אך הדפים היו מודבקים בנייר סלוטייפ ישן בפעם השלישית. רק ההקדשה בעמוד הראשון הייתה מספרת: אי-אז הייתי יקר למישהו.

bottom of page