top of page

יתרונות הבדידות


טוב הדבר שאנשים הופכים בודדים בעיקר בלילה. יש בה איזה מן כיעור, בבדידות. קושי לא נעים הצורם לעין לאור יום. בליל היא לובשת רכות משונה, בה אפשר להתכסות כבשמיכה. ברגעים כאלה ניתן כמעט להירדם בתוכה בנוחות, וכלל לא לחשוב על האופן בו היא דוקרת בך בשנתך.

bottom of page