top of page

תה - כתיבה וסדנאות

ציבורי·22 כותבים

.לפעמים גם לבדידות נמאס להיות חזקה 

.הלבד הזה ואני הולכים ודועכים ביחד

עייני רואות רק תמונות ישנות והבזקי

.חושך

ספות כאלה שיושבים בהם אחרי

 .עוד יום של בדידות

מעור, מקולפות,  .אך לא מקפיצתם של ילדים


  • אודות

    קבוצה למשתתפי הסדנאות של תה ולכותבים בכלל. פעם בכמה זמן אני ...

    bottom of page